Τι σημαίνει ανάκληση;

Στη Ford προσέχουμε πάρα πολύ την κατασκευή των οχημάτων. Παρακολουθούμε τις εργασίες από κοντά σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής και η φροντίδα αυτή συνεχίζεται αφού πουληθεί το όχημα, μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford όταν τα οχήματα το επισκέπτονται για επισκευή ή σέρβις. Η Ford σας ενημερώνει πάντα όταν υπάρχουν προγράμματα σέρβις ή ανακλήσεις για λόγους ασφαλείας.

Η ανάκληση για λόγους ασφαλείας είναι το μέτρο που λαμβάνεται και η σχετική ανακοίνωση που σας αποστέλλεται όταν υπάρχει ανησυχία σχετικά με ένα πιθανό ελάττωμα, είτε αυτό σχετίζεται με κάποιο χαρακτηριστικό είτε με το σχεδιασμό ή την κατασκευή του οχήματός σας, το οποίο δυνητικά μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού τον οδηγό, τους επιβάτες του οχήματος ή άλλα άτομα.

Σας ενημερώνουμε επίσης στις περιπτώσεις που υπάρχουν οποιαδήποτε προγράμματα σέρβις τα οποία δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εισάγουμε νέα εξαρτήματα ή νέες διαδικασίες που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα των οχημάτων Ford. Σε τέτοιες περιπτώσεις ανακαλούμε το όχημά σας προκειμένου να μπορέσετε να επωφεληθείτε από αυτή την βελτίωση.